Durspæll frå Meråker

Notehefte

 1. Vals etter Carl Strøm
 2. Reinlender nr.5 etter Lars Brenntrø
 3. Polka etter Johan Brende
 4. Pols etter Torleif Tidemann
 5. Sørsilaget
 6. Ølost og breinnvin
 7. Tusskaillåten
 8. Pols etter Carl W. Strøm
 9. Trollvalsen
 10. Hoppvals etter Harald Gilland
 11. Masurka etter Ture Wallberg
 12. Vals nr.3 etter Ola Aspaas
 13. Hårrålåten
 14. Skørdalsvollen
 15. Novembersol
 16. Fersdalingen
 17. Tiur på Topp
 18. Vals nr.5 etter Ole H. Sagen