Hoppvals etter Harald Gilland

Gilland (1912-1992) spilte ofte denne hoppvalsen på fele. For å få den til å passe bedre på torader har vi bytta toneart på delene (D-A istedenfor A-D). Gilland hadde mange av sine låter etter J.J.Brekken, Olaf Bjørneggen, Steffan Boseth og sin far Hans, alle fra gruvemiljøet på Stordalen.

Noter til "Hoppvals etter Harald Gilland"

Med forbehold om enkelte feil.