Masurka etter Ture Wallberg

Dette er en gammel låt Ture (1923-2008) lærte av far sin. Her er Ture sjøl med og spiller nyckelharpe.

Noter til "Masurka etter Ture Wallberg"

Med forbehold om enkelte feil.