Hårrålåten

Denne polsen vart plystra til Bess Dalanes av en hare rundt 1860. Favorittlåten til enraderspellmannen Lars Brenntrø. Trond spiller enrader, mens Edgar står for plystringa.

Noter til "Hårrålåten"

Med forbehold om enkelte feil.