Pols etter Torleif Tidemann

Tidemann (1900-1963) spilte mest orgel og gitar sammen med Svend Gravåsen og Harald Gilland. Denne polsen er blant anna kjent som "Leken hass Christen Evensa" på Røros.

Noter til "Pols etter Torleif Tidemann"

Med forbehold om enkelte feil.